“โอกาสใหม่ของ จันทร์แรม เมื่อโควิด19 ทำให้เธอนวดไม่ได้”

“โอกาสใหม่ของ จันทร์แรม เมื่อโควิด19 ทำให้เธอนวดไม่ได้”

…จันทร์แรม ริมกาศ เป็นหญิงตาบอดวัย 41 ปี เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว กับน้องไข่มุกวัย 6 ขวบ👩‍👧

…จันทร์แรม เธอไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กำเนิด เธอเจอโรคภัยพรากการมองเห็นจากเธอไป

…จันทร์แรม เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทยเมื่อหลายปีก่อน และใช้การนวดแผนไทยเป็นอาชีพเลี้ยงดูลูกน้อยและครอบครัว

…จันทร์แรม เธอมีห้องนวดอยู่ที่บ้าน ยามว่างจากการนวดเธอใช้จิต ใช้ใจ ปักผ้าในโครงการ #ปักจิตปักใจ สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

…จันทร์แรม โควิด19 ทำให้เธอนวดไม่ได้ ขาดรายได้ แต่ยังต้องดูแลครอบครัว

…จันทร์แรม เธอใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างอาชีพใหม่เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ กับอาชีพเกษตรกรเล็กๆ

…จันทร์แรม เธอนำเงินออม มาสร้างโรงเพาะเห็ดโคนน้อยเริ่มต้นจากหนึ่งโรงเพาะเมื่อปลายเดือนมีนาคม 🍄

…จันทร์แรม วันนี้เธอมีโรงเพาะเห็ดโคนน้อยจำนวนสี่โรงเพาะ สร้างผลผลิตประมาณวันละ 10 ถึง 20 กิโลกรัม สร้างรายได้เฉลี่ยวันละประมาณหนึ่งพันบาท

…จันทร์แรม เธอแบ่งปันผลผลิตบางส่วน เป็นเห็ดโคนน้อยจากน้ำใจของคนตาบอด ใส่ในตู้ปันสุขของชุมชนแทบทุกวันแบ่งปันให้เพื่อนร่วมสังคมที่อาจจะประสบปัญหามากกว่าเธอ 🥰

…จันทร์แรม วันนี้เธอไม่กลัวโควิด เพราะเธอมีทางเลือกในการสร้างรายได้ เพราะอย่างน้อยเธอก็มีเห็ดโคนน้อยเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารทุกวัน

ป.ล. ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่สร้างพลังใจจากจันทร์แรมครับ

#เห็ดโคนน้อย
#จังหวัดลำพูน
#คนตาบอดไทย
#Covid_19