โครงการ ส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้พร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

โครงการ ส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้พร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ที่จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

วันนี้ (3 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 โดยเป็นกิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถแต่ละภาค ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดที่มีความสามารถ ความถนัดด้านการแสดง ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการร้องเพลงได้เข้าร่วมกิจกรรมอันจะทำให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ทั้งยังเป็นการค้นหาคนพิการทางสติปัญญาที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันการคัดเลือกความสามารถรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการแสดงของตนเองในที่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีผู้ดูแลคนพิการและคนพิการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 60 คน

โอกาสนี้นายสุชาติ โอวหวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องของการปรับเบี้ยความพิการจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทให้ได้ทุกคน การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นธรรมและคนพิการเข้าถึงได้ และการจ้างานคนพิการ 8,000 ตำแหน่งในภาครัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าให้การช่วยเหลือและดำเนินการต่อไป

https://region3.prd.go.th/topic/news/17447

//////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่