โครงการ ฝึกทักษะและฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริม อาชีพผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ(เซกา) ระหว่างวันที่19-22กันยายน2563 ณ ห้องประชุมบึงงามรีสอร์ท

โครงการ ฝึกทักษะและฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริม อาชีพผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบึงกาฬ(เซกา) ระหว่างวันที่19-22กันยายน2563 ณ ห้องประชุมบึงงามรีสอร์ท