แลกกัน!!!ในยามวิกฤต เพื่อนกันไม่ทิ้งกัน

แลกกัน!!!ในยามวิกฤต เพื่อนกันไม่ทิ้งกัน

วันนี้ไปรับมอบหนังสือนิทาน
คู่มือในการดูแลเด็กพิเศษ
ในช่วงโควิด-19 โปสเตอร์รณรงค์

แลกเปลี่ยนกันที่ได้มอบหน้ากาก
และเจลล้างมือ จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ให้กับสถาบันราชานุกูล
เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์
และเด็กพิเศษได้ใช้อย่างทั่วถึง