แม่บ้านของเราก่อนจะไปถึงหน่วยงาน ต้องมีการอบรมวิชาชีพแม่บ้าน

แม่บ้านของเราก่อนจะไปถึงหน่วยงาน ต้องมีการอบรมวิชาชีพแม่บ้าน

– เน้นสร้างคุณภาพ – ทำให้แม่บ้านรู้งาน – รับผิดชอบงาน – มีความคิดที่สามารถแก้ไขหน้างานได้ – และยิ้มแย้มเอาใจใส่ ก่อนแม่บ้านจะถึงลูกค้าต้องมีคุณภาพ โอวาทเมดสะอาดดีสังคมดีการันตีจร้า