เฮจริง!!ครม.จ่ายให้คนพิการรายละ 1 พันบาทต่อเดือน

เฮจริง!!ครม.จ่ายให้คนพิการรายละ 1 พันบาทต่อเดือน

ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้รับอยู่แล้ว โดยจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน
นับตั้งแต่เดือนพ.ค. – ก.ค. ซึ่งขณะนี้จะสิ้นเดือนพ.ค.แล้ว ก็จะไปจ่ายทบในเดือนมิ.ย.เป็น 2 พันบาท.
ที่มาข่าวไทยโพสต์
https://www.thaipost.net/main/detail/66985