เสร็จสิ้นลงแล้ว สำหรับโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 รอบออดิชั่น ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่่ 26-27 กันยายน 2563 ณ.โรงแรม Pattaya Discovery Hotel Chonburi

เสร็จสิ้นลงแล้ว สำหรับโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 รอบออดิชั่น ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่่ 26-27 กันยายน 2563 ณ.โรงแรม Pattaya Discovery Hotel Chonburi

ขอบคุณทุกๆส่วนที่ร่วมมือร่วมใจในการจัดโครงการนี้จนสำเร็จ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ น้องๆอีกสามภาคอย่าลืมซ้อมนะคะ แล้วเจอกันค่ะ ^^