เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายเเละส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการเเก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินเเดง ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อเข้าร่วมงานที่แม่น้องพราว 081-827-3475

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายเเละส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการเเก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินเเดง ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อเข้าร่วมงานที่แม่น้องพราว 081-827-3475