เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน สมาคมฯขอความร่วมมืองดมอบของกำนัลแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ขอบคุณครับ👍👍👍