เรียกร้อง คนพิการ ขอให้เพิ่มโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่าย หลังกองสลากไม่ดำเนินการเพิ่ม โควต้าขายสลากให้กับคนพิการ

เรียกร้อง คนพิการ ขอให้เพิ่มโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่าย หลังกองสลากไม่ดำเนินการเพิ่ม โควต้าขายสลากให้กับคนพิการ