เราจะทำทุกวิถีทาง🌈🌈🌈 ให้คนพิการได้มีงานทำ

เราจะทำทุกวิถีทาง🌈🌈🌈 ให้คนพิการได้มีงานทำ

เข้าพบนายเกรียงไกร จงเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร🪐🪐🪐
ประสานเรื่องการจ้างงานคนพิการประจำทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง
จะหาแนวทางเพื่อจ้างคนพิการ
⚡️⚡️ให้ได้ 400 กว่าคน⚡️⚡️
หลังปีใหม่คงได้ข่าวดี💥💥💥