เยียวยา ‘กลุ่มเปราะบาง’มาแล้ว ที่ประชุมครม. อนุมัติ โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “เด็ก-ผู้สูงวัย-คนพิการ” จ่ายเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน ปลัดพม. คาด อาจจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

เยียวยา ‘กลุ่มเปราะบาง’มาแล้ว ที่ประชุมครม. อนุมัติ โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “เด็ก-ผู้สูงวัย-คนพิการ” จ่ายเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน ปลัดพม. คาด อาจจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ที่มาข่าว https://www.thebangkokinsight.com/378655/