เมื่อเราสว่างแล้ว เราควรนำไฟความปรารถนาดี ไปจุดต่อให้เกิดความสว่าง ให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้

เมื่อเราสว่างแล้ว เราควรนำไฟความปรารถนาดี ไปจุดต่อให้เกิดความสว่าง ให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้

เพื่อลูกของเราและลูกของเพื่อนๆเรา
เป็นชมรมน้องใหม่ที่จัดงานได้ดีมากสนุกสนานเรียบง่ายและเป็นกันเอง
ได้ความรู้เต็มชอบครับชอบ

เมื่อต้องเป็นผู้นำ
ตื่นก่อนนอนทีหลัง
ให้ผู้ตามก่อนผู้นำอะไรก็ได้
เหนื่อยได้บอกใครไม่ได้
บ่นได้แต่อย่ามีเสียง
ท้อได้แต่หยุดไม่ได้
ถ้าได้อะไรมาจำเป็นต้องบอก…แต่ถ้าให้อะไรใครไม่จำเป็นต้องพูด
และสุดท้ายปัญหามีไว้เพื่อแก้ไข ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ตัว
cr.นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้ให้ที่แท้จริง
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจ และ จุดไฟให้สว่างไสวต่อไปแม้จะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามเสร็จสิ้นสำหรับโครงการที่ขอด้วยตัวเองครั้งแรกของชมรมขอรับทั้งผิดและชอบในความไม่พร้อมและขาดตกบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อๆไปในครั้งหน้าเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว