เพื่อส่งต่อให้ครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาป่วยติดเตียงของชมรม

เพื่อส่งต่อให้ครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาป่วยติดเตียงของชมรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ประธานชมรมสมุทรปราการได้รับมอบของจากนายกสุชาติและกรรมการฝ่าย PR ที่หอศิลป์เมื่อวานนี้ เพื่อส่งต่อให้ครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาป่วยติดเตียงของชมรม และในวันนี้ตอนเช้าตรู่ประธานชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรปราการและรองประธาน เป็นตัวแทนสมาคมผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบของให้ครอบครัวน้องป่วยติดเตียงอย่างรีบด่วนเพื่อให้ถึงวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคในงานมินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม AutoBahn&Cusine และงาน Run for friends 2019 ที่ผ่านมาทั้ง 2 งาน ทางสมาคมฯจัดสรรอย่างเร่งด่วนเพื่อให้น้องๆที่ได้ขึ้นทะเบียนกับชมรมและสมาคมให้ได้รับการช่วยเหลือในทุกจังหวัดทั่วไทยโดยผ่านประธานชมรมของทุกจังหวัด