#เพื่อนกันไม่ทิ้งกัน

#เพื่อนกันไม่ทิ้งกัน

ขอขอบคุณ
คุณสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้นำ
หน้ากากอนามัย จำนวน 15000ชิ้น
เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 4000ขวด
มามอบให้กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ครั้งแรกที่ได้พูดคุยกับคุณสมชาย
ได้ส่งมาให้หนึ่งคันรถและได้
สอบถามไปทาง LINE ผู้นำ
ของกลุ่มชมรมเครือข่ายทั่ว
ประเทศยังมีความต้องการ
อีกมากเมื่อวานวันเสาร์(18/4/63)
โทรไปคุยตอนเช้าพอตอนบ่าย
เอามาส่งให้ทันทีอีกหนึ่งคันรถ
ทั้งที่เป็นวันหยุดวันเสาร์ก็ให้
เจ้าหน้าที่มาส่งบริการด้วยความรวดเร็ว

ทางสมาคมขอขอบคุณสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในความรักความห่วงใยในครอบครัวคนพิการด้วยกันและทางสมาคม
จะไม่ลืมน้ำใจไมตรีในครั้งนี้

และในวันจันทร์นี้จะรีบนำของ
ส่งทางไปรษณีย์ทั้งหมดให้กับชมรมเครือข่ายทั่วประเทศทันทีเพื่อ
ให้สิ่งของเหล่านี้แจกให้คนพิการ
ที่ยังไม่ได้รับถึงมืออย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์