เพชรบุรี…เตรียมถุงเยี่ยม 10 ชุด และแผ่นรองซับ น้ำเกลือ หน้ากากผ้า

เพชรบุรี…เตรียมถุงเยี่ยม 10 ชุด และแผ่นรองซับ น้ำเกลือ หน้ากากผ้า

ขอขอบคุณท่านนายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล และท่านคณะกรรมการสมาคมฯ ที่มอบให้ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเพชรบุรี เป็นสะพานบุญ นำข้าวสารอาหารแห้ง และชุดทำแผล พร้อมหน้ากากผ้า นี้ ไปมอบให้กับสมาชิก ชมรมฯ ที่อยู่อย่างยากลำบาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิต 19

เตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ