เผยโฉมโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท มาดูกันว่าโครงการเกี่ยวกับคนพิการมีแค่ไหน?

เผยโฉมโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท มาดูกันว่าโครงการเกี่ยวกับคนพิการมีแค่ไหน?

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ในส่วนแผนงานที่ 3.2 ฟื้นฟูท้องถิ่นและชุมชน ของทั้ง 77 จังหวัด โดยโครงการทั้งหมดมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับงบประมาณทั้งสิ้นตามที่ทราบกันอยู่แล้ว

LINK: http://nscr.nesdb.go.th/thaime-project/

จากการค้นหาคำว่า “พิการ” พบว่ามีประมาณ 12 โครงการที่เกี่ยวกับคนพิการ มีทั้งเลี้ยงกบ ปลูกมะนาว นวดแผนไทยเคลื่อนที่ พัฒนาสินค้า ไปจนถึงก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐที่ให้คนพิการมีส่วนร่วมและคิดถึงคนพิการครับ!

ส่วนโครงการหลัก (ทุกจังหวัด) ของพม.ที่เกี่ยวกับคนพิการ ได้แก่ โครงการเสริมพลังกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1,800 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายในส่วนคนพิการ 11,088 ราย https://drive.google.com/…/1SBfuvFMQ2dpMETBgOTB-XCSwP5…/view

สภาคนพิการฯ อยากให้ทุกท่านช่วยกันเสนอ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ 4 แสนล้าน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานและโครงการดังกล่าวจะตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง! เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/thaime-project/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
– เสนอโครงการขอใช้เงินกู้ 4 แสนล้านรอบแรกพุ่งเกือบ 6 แสนล้าน https://voicetv.co.th/read/mmWlDBFgj
– แห่ขอเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจทะลักเกิน 4 แสนล้านบาท https://www.thansettakij.com/content/437575
– แห่ขอใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจทะลุ6แสนล้าน https://www.posttoday.com/economy/news/625478
– เมื่อจังหวัด-ราชการเสนอโครงการกว่า 3.72 แสนล้านบาท แล้วเงินกู้ 4 แสนล้านบาทจะพอไหม? https://thestandard.co/provinces-and-services-request-enou…/