เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งผ่านมาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา🤟🍎🙋