เปิดงานทดสอบมาตรฐานแม่บ้านแรงงานข้ามชาติและพี่นายโชว์เต้นเพลงและมายากลขั้นรายการ ที่โอวาทเมดสะอาดดีสังคมดี