เนื่องจากสภาวะ เกิดโรคระบาด Covid-19

เนื่องจากสภาวะ เกิดโรคระบาด Covid-19

ภาครัฐและเอกชนมีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรบ้าง
ช่วยเหลืออะไรเราบ้าง เราหาข้อมูลมาให้ทั้งหมดเลยจร้า
“ไทยแลนด์ สู้ โควิล-19 ไปด้วยกัน”

– ขอรับเงินประกันสังคมทดแทน กรณีว่างงาน 7,500 บาท/เดือน
https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit1.html

– ดูแลแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ- ‘เราไม่ทิ้งกัน’ กรณีว่างงาน 5,000 บาท/ต่อคนต่อเดือน จำนวน 3 เดือน เริ่ม 18.00 น. วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยไม่มีกำหนดปิด
ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ หรือ https://qrgo.page.link/ti2qw

– มาตราการพักชำระหนี้สินต่างๆ ทุกประเภทอยู่ในลิงค์นี้จาก
https://qrgo.page.link/TV1Y2

ขอบคุณบทความดีๆ เครดิตโดย moneyguru.co.th