เดินทางทุกวันเพื่อแสดงความขอบคุณที่จ้างงานคนพิการ!!!!! เข้าพบผู้บริหารบริษัทอินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายจำกัดจ้างงานคนพิการเป็นปีที่สอง

เดินทางทุกวันเพื่อแสดงความขอบคุณที่จ้างงานคนพิการ!!!!! เข้าพบผู้บริหารบริษัทอินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายจำกัดจ้างงานคนพิการเป็นปีที่สอง