เชิญชวนฟังคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ตอบคำถามผ่านรายการ FM 101. ว่าทำไมเบี้ยคนพิการถึงได้ช้า😀🧒👱‍♀️