เจ๋งมาก!!!มีป้ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาพิษณุโลกจำนวน3ป้าย ริมถนนพิษณุโลก-สากเหล็ก