เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง’ ฝันสลาย! เงินยังไม่โอน รอเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง’ ฝันสลาย! เงินยังไม่โอน รอเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

ที่มาข่าวกรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884418

เป็นอันชัดเจนว่า เงินไม่เข้า! สำหรับ “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” 1,000 บาท 3 เดือน ยังต้องรอที่ประชุม ครม. เคาะลงรายละเอียด ว่า ใครได้หรือไม่ได้บ้าง รอลุ้นสัปดาห์หน้า

เป็นอันว่า ฝันสลายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” ที่สงสัยและลือกันมาพักใหญ่ ว่า เงิน 2,000 บาท จะเข้าพร้อมกันกับการจ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งรอบโอนของกรมบัญชีกลาง คือ วันที่ 10 มิ.ย. 63

ทั้งนี้ ย้อนหลังกลับไป ในช่วงแรกของการให้ข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางนั้น ภาครัฐเคยแจ้งไว้ว่า “เงินจะเข้าพร้อมกันกับเบี้ยสวัสดิการสังคม” ตามรอบจ่ายปกติที่กรมบัญชีกลางจะทำการจ่ายเงิน ทั้งเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ทำเอาลุ้นกันว่า ในวันที่ 10 มิ.ย.63 จะมีเงินเข้าบัญชี “3 เด้ง” จริงหรือไม่?
โดย “3 เด้ง” ที่รอลุ้นกัน ก็คือ
เด้งที่ 1 – เงินสวัสดิการที่ได้รับอยู่เดิมทุกเดือน คือ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท, เบี้ยยังชีพผู้พิการ 800 บาท และ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท (ตามช่วงอายุ)
เด้งที่ 2 – เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนพฤษภาคม (1,000 บาท)
เด้งที่ 3 – เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนมิถุนายน (1,000 บาท)

แต่ถ้าใครไปอัพเดทบัญชี ก็คงได้รู้คำตอบกันแล้วว่า ยังไม่มีเงินเยียวยาในส่วนนี้โอนเข้าบัญชีแต่อย่างใด จะมีก็เพียงเงินสวัสดิการที่ได้รับกันอยู่ตามปกติในทุกๆ เดือน
หากย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่กลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐเป็นล็อตสุดท้ายรวม 9 ล้านราย ประกอบด้วย
1) กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน

2) กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 3 แสนคน แต่ยังไม่รู้ว่า จะได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทหรือไม่

3) กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 6.9 ล้านคน โดยคัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐจาก 13 ล้านคน จะได้รับ 1 พันบาท ระยะ 3 เดือน

4) กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจาก จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้ จะได้รับเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3เดือน

โดยในครั้งนั้น ปลัดกระทรวงการคลังได้เผยว่า
“ทั้งหมดนี้ เป็นกลุ่มที่รัฐจะเยียวยาในล็อตสุดท้าย ซึ่งต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองในสัปดาห์หน้าว่า จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร เป็นจำนวนเงินเท่าใด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไป”
เพราะถึงแม้ “มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง” จะเคาะแล้วในส่วนของภาพรวมว่า จะจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คือ พฤษภาคม, มิถุนายน และ กรกฎาคม แต่ในส่วนของรายละเอียดยังต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาในส่วนปลีกย่อย เช่น ความซ้ำซ้อนในการรับสิทธิ์สำหรับบางกลุ่มที่ได้รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือนแล้ว จะยังมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ เป็นต้น

โดยในสัปดาห์นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อหาข้อสรุป ก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไป นั่นคือ วันอังคารที่ 16 มิ.ย.63 จึงเท่ากับว่า “มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง” น่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า

และหากยังเป็นไปตามที่ภาครัฐเคยให้ข่าวไว้ว่า เงินจะเข้าพร้อมกันกับเงินสวัสดิการที่เคยจ่ายอยู่เดิม ก็มีความเป็นไปได้ว่า

เงินทั้งหมด 3 พันบาท จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน!