เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท200000คนวงเงิน2000ล้านสำหรับคนพิการเตรียมตัวใกล้กำหนดให้ลงทะเบียนแล้วเร็วๆนี้

เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท200000คนวงเงิน2000ล้านสำหรับคนพิการเตรียมตัวใกล้กำหนดให้ลงทะเบียนแล้วเร็วๆนี้

การประชุมร่าง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินจากโควิด-19เพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2563