ประวัติบริษัท

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดครบวงจร พนักงานกว่า 2,000 คน โดยให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และ บริการเช็ดกระจกภายนอกอาคารสูง ซักพรม เช็ดโครงหลังคา ขัดพื้น

บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ตลอดจนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกการบริการของบริษัทฯ คือความสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของทีมงาน และคุณภาพบริการที่เป็นหนึ่ง ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ และอาคารชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความ มั่นคงของบริษัทฯ จึงร่วมกับ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัดใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการบริการตามหน่วยงานต่างๆและจำหน่ายให้คำปรึกษากับผู้ใช้ทำความสะอาด วันนี้ บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการ ทำความสะอาด ที่มีความชำนาญ และมั่นคงพร้อมทีมงานคุณภาพ ตลอดจนเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด บริษัทพร้อมทำงานที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม “และบริการอย่างมืออาชีพ” ดังคำขวัญของบริษัทฯที่ว่า "โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี"

2542

(พ.ศ.2542 – 2547)

ช่วงแห่งการก่อร่างสร้างตัว

2548

(พ.ศ.2548 – 2552)

ช่วงแห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา

2553

(พ.ศ.2553 – 2557)

ช่วงแห่งการสร้างรากฐานความมั่นคง

2558

(พ.ศ.2558 – 2562)

ช่วงแห่งการก้าวเป็นผู้นำด้านทำความสะอาด

0
จำนวนหน่วยงาน
0
จำนวนพนักงาน
0
จำนวนปีที่บริษัทเปิดทำการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

โอวาทเมด • สะอาดดี • สังคมดี
Owatmaid • Improving Cleanline • Improving Society

พันธกิจ (MISSION)

ทำงานไป ช่วยสังคมไป

ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการทำความสะอาด (Smart Service)
ทำงานเป็นทีม
สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมคนพิการ
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

นโยบายทำความสะอาด

สะอาด

ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ การทำความสะอาดของแม่บ้าน จะทำงานให้สะอาดทุกมุมมองก็ต้องมี น้ำยาทำความสะอาด ที่มีคุณภาพสูง

อ่อนน้อม

การทำหน้าที่บริการด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อยกริยาต่างๆที่แสดงต่อลูกค้าต้องประทับใจเมื่อต้องสวมเครื่องแบบให้บริการต้องตระหนักเสมอว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณ และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกระดับ

ซื่อสัตย์

คือ ปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจบริการต้องสร้างขึ้น เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วรู้สึกได้รับความปลอดภัย การแสดงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการอาสามีน้ำใจช่วยเหลือ

รางวัลการันตีและสร้างมาตรฐานสากล

เราภูมิใจด้วยมาตรฐานการบริการ iso 9001 และ 14001 รวมทั้งได้รับมาตรฐานการป้องกันยาเสพติด,รับรองจากกระทรวงแรงงานและพนักงานของเรายังรับรองการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 100 วัน และน้ำยาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตราฐานตะกร้าเขียว และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ บ่งบอกคุณภาพว่า เรา”สะอาด อ่อนน้อม ชื่อสัตย์”

ประวัติบริษัท

โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการ ทำความสะอาด ที่มีความชำนาญ และมั่นคงพร้อมทีมงานคุณภาพ ตลอดจนเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด บริษัทพร้อมทำงานที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม “และบริการอย่างมืออาชีพ” ดังคำขวัญของบริษัทฯที่ว่า "โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี"

2542

(พ.ศ.2542 – 2547)

ช่วงแห่งการก่อร่างสร้างตัว

2553

(พ.ศ.2553 – 2557)

ช่วงแห่งการสร้างรากฐานความมั่นคง

2548

(พ.ศ.2548 – 2552)

ช่วงแห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา

2558

(พ.ศ.2558 – 2562)

ช่วงแห่งการก้าวเป็นผู้นำด้านทำความสะอาด

0
จำนวนหน่วยงาน
0
จำนวนพนักงาน
0
จำนวนปีที่บริษัทเปิดทำการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

โอวาทเมด • สะอาดดี • สังคมดี
Owatmaid • Improving Cleanline • Improving Society

พันธกิจ (MISSION)

ทำงานไป ช่วยสังคมไป

ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการทำความสะอาด (Smart Service)
ทำงานเป็นทีม
สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมคนพิการ
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

รางวัลการันตีและสร้างมาตรฐานสากล

เราภูมิใจด้วยมาตรฐานการบริการ iso 9001 และ 14001 รวมทั้งได้รับมาตรฐานการป้องกันยาเสพติด,รับรองจากกระทรวงแรงงานและพนักงานของเรายังรับรองการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 100 วัน และน้ำยาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตราฐานตะกร้าเขียว และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ บ่งบอกคุณภาพว่า เรา”สะอาด อ่อนน้อม ชื่อสัตย์”