อ่านฆ่าเวลาบนเครื่อง✈️✈️✈️ แต่ได้คุณค่าในความคิดหนังสือ”ฟิวเจอร์มายด์เซ็ท”

อ่านฆ่าเวลาบนเครื่อง✈️✈️✈️ แต่ได้คุณค่าในความคิดหนังสือ”ฟิวเจอร์มายด์เซ็ท”

เมื่อวิธีคิดที่คุณมี
ใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้
แนะนำเลยให้มีติดไว้🛫🛫🛫
เพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง เราจึงไม่จำเป็นและไม่ควรมุ่งไปที่ความสมบูรณ์แบบจนทำให้มิติอื่นๆ ในชีวิตพัง
ถ้าการงานและการเงินก้าวหน้ามาก แต่สุขภาพแย่ทั้งกายและใจ อย่างนี้อาจจะเรียกได้ว่าสอบตกในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ไม่ต้องมุ่งไปที่ 100 คะแนนหรอก ทำให้ได้ซัก 80-90 คะแนนในหลายๆ วิชาน่าจะเป็นทางที่ยั่งยืนและฉลาดกว่า
หนึ่งในหัวข้อของหนังสือเล่มนี้