อีกหนึ่งบทบาทในฐานะนายกสมาคม ผู้ประกอบการทำความสะอาด นัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์หลังโควิด-91 และเพื่อจัดงานการกุศลร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาดพัทยาเร็วๆนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ

อีกหนึ่งบทบาทในฐานะนายกสมาคม ผู้ประกอบการทำความสะอาด นัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์หลังโควิด-91 และเพื่อจัดงานการกุศลร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาดพัทยาเร็วๆนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ