อีกหนึ่งงานเพื่อสังคมของโอวาทเมด !!จัดอบรมมาตรฐานแรงงานต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติ

อีกหนึ่งงานเพื่อสังคมของโอวาทเมด !!จัดอบรมมาตรฐานแรงงานต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติ

ร่วมกับ สคช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และองค์การะหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) #สร้างมาตฐานแรงงานแม่บ้านข้ามชาติ ถึง 3 สัญชาติ(พม่า,ลาว กัมพูชา)
รุ่นที่ 1 จำนวน40คน วันที่15 ส.ค. 2563

ณ สถานที่ฝึกอบรม โรมแรมกานต์มณีพาเลช
1/5 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สนใจร่วมกับเราเพื่อจะขับเคลื่อนสร้างมาตราฐานด้วยกัน
📞โทรเลย 02-907-4472