#อย่ารังเกียจคนพิการอย่ามองผมคนพิการในทางลบ ควรส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกเข้าใจบุคคลนั้น อยากให้สังคมยอมรับผม ❤❤❤💖💖💖

#อย่ารังเกียจคนพิการอย่ามองผมคนพิการในทางลบ ควรส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกเข้าใจบุคคลนั้น อยากให้สังคมยอมรับผม ❤❤❤💖💖💖

นาย จิรภาส ราชบุตร น้องเต้ยออทิสติก พิการทางสติปัญญา บริษัทโอวาทโปรแอนด์ควิกจำกัด
ถ้าใครรู้ผมว่าเป็นเด็กออทิสติกทำไมต้องสงสัยในตัวผมหรือบ้างคนไม่ค่อยเข้าใจความหมายในการสื่อสารของออทิสติกแต่ผมรู้ด้วยตัวเองและออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าผมเป็นเด็กออทิสติกซึ่งจะทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความเข้าใจว่า เด็กพิเศษสามารถสื่อสารกับคนปกติได้แต่บ้างคนไม่ค่อยรู้ในการสื่อสารของน้องๆๆๆเด็กพิเศษ แต่ทำไมบ้างคนแต่เข้าใจในตัวผมว่าผมเป็นเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบัน ถึงในตัวผมมองด้านตัวผมว่าตัวเองทำไมต้องมาเกิดปัญหาในการความเข้าใจต่อบุคคลคนนั้นซึ่งความหมายที่ชัดเจนบ่งบอกให้ชี้ว่าควรทำให้เขาได้เข้าใจบุคคลคนนั้น ซึ่งชีวิตของผมแต่มีปัญหาในการความเข้าใจของบุคคล แต่บ้างคนไม่ค่อยเข้าใจในตัวผม ผมอยากให้สังคมออกมายอมรับในตัวผมว่า ผมเป็นออทิสติก ซึ่งไม่ทำอะไรเสียหาย แต่อย่ารังเกียจ อย่ามองในตัวผมในทางลบ ให้มองในทางที่ดีควรส่งเสริมให้ออทิสติก ควรเข้าใจบุคคลมากยิ่งขึ้นๆๆไป