อยู่ไกลแค่ไหน”กล่องปันสุข” จากสมาคมก็สามารถไปถึง ได้ทุกซอกมุมของประเทศไทย