อยากได้ตัวอย่างคนพิการ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบ โควิด-19ให้รายการ ทีวีไทยพี่บีเอสไปถ่ายทำ ที่บ้านวันที่ 29 เมษายนนี้

อยากได้ตัวอย่างคนพิการ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบ โควิด-19ให้รายการ ทีวีไทยพี่บีเอสไปถ่ายทำ ที่บ้านวันที่ 29 เมษายนนี้

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า
ลำบากอย่างไร ??และต้องการ
ให้ช่วยเหลืออะไร???
ทางรายการจะเป็นกระบอกเสียง
แทนคนพิการเสียงจะได้ดัง
ถึงร้ฐบาล

จากการที่เรียกร้องกระทรวง
การคลังให้ได้รับเงินเยียวยา
ทำให้สื่อมวลชนสนใจความ
เป็นอยู่ของคนพิการ
ช่วยกันหน่อยนะครับ