อยากให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการ และคนพิการได้จอดจริงๆ

อยากให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการ และคนพิการได้จอดจริงๆ

ทุกคนเห็นสัญลักษณ์ แล้วคิดกันได้เอง ไม่ต้องให้ใครมาเตือน…โฆษณานี้ ทำได้ดี…#KawaiiSuphan