อยากรู้ได้ 3000 บาทเยียวยาคนพิการไปทำอะไรบ้าง???????