อยากทำประกันชีวิตให้ลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษ!!!

อยากทำประกันชีวิตให้ลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษ!!!

แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกรมธรรม์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะ

กลุ่มผู้พิการส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำการซื้อประกันต่างๆ ได้ เนื่องจากผู้พิการ เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มที่บริษัทประกันคิดว่า “มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง” และกรมธรรม์ของหลายบริษัทได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

“ผู้เอาประกันจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ”
ถึงปัจจุบันจะมีกรมธรรม์ที่ดูแลคนพิการแต่ก็แค่สามประเภท
1ทางการเห็น 2ทางการได้ยินและ3การเคลื่อนไหว

ปัญหาความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงประกันชีวิตของคนพิการในสังคมไทยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงและแก้ไขกันต่อไปหวังว่าจะมีบริษัทประกันชีวิตทำเพื่อสังคม ลุกขึ้นมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนพิการ

ปัจจุบันคนพิการมีถึง 2,034,000 คนสำหรับธุรกิจประกันภัยนั้น ควรหันกลับมามองลูกค้ากลุ่มนี้ เราก็หวังว่าในอนาคตจะมีการขยายความคุ้มครองไปยังกลุ่มผู้พิการอื่นๆและครอบคุมคนพิการทั้ง7ประเภทมากขึ้น และบริษัทประกันภัยเองก็ควรจะเริ่มปรับตัวออกแบบกรมธรรม์เพื่อสังคมและสร้างกรมธรรม์ประกันแบบต่างๆเพื่อมารองรับความต้องการของผู้พิการได้ไหม???