อบรมแม่บ้าน​ การสอบมาตรฐานอาชีพ

อบรมแม่บ้าน​ การสอบมาตรฐานอาชีพ

แม่บ้านของเราก่อนจะไปถึงหน่วยงาน
ต้องมีการอบรมวิชาชีพแม่บ้าน

  • เน้นสร้างคุณภาพ
  • ทำให้แม่บ้านรู้งาน
  • รับผิดชอบงาน
  • มีความคิดที่สามารถแก้ไขหน้างานได้
  • และยิ้มแย้มเอาใจใส่

ก่อนแม่บ้านจะถึงลูกค้าต้องมีคุณภาพ

โอวาทเมดสะอาดดีสังคมดีการันตีจร้า