#ห่างกันสักพัก งานก็ต้องเดินหน้า

#ห่างกันสักพัก งานก็ต้องเดินหน้า

เอกสารก็ต้องเซ็นแทบทุกวัน ช่วงนี้ต้องขออภัยด้วย ถอยห่างอีกนิด เว้นระยะห่างทางสังคม 2 เมตร ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Social Distancing “การเว้นระยะห่างทางสังคม” คือเก็บตัวอยู่ที่บ้าน ทำงานที่บ้าน และลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น