หากใส่หน้ากากและห่างกัน

หากใส่หน้ากากและห่างกัน

ประมาณ 6 ฟุต /180 cm /1.8 เมตร
ความเสี่ยงในการติดเชื้อเท่ากับ 0%
ที่มาข้อมูล : http://www.hostehainse.org/
ที่มาข่าว

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย

NewNormalชีวิตวิถีใหม่

สมดุลชีวิตวิถีใหม่

รวมไทยสร้างชาติ

ไทยรู้สู้โควิด