หมดแรง!!!ใช้พลังมาก Work-Life Balance แต่มีความสุขสมดุลในชีวิต บอกได้เลยว่าไม่เคย มีความสุขเท่านี้มาก่อน

หมดแรง!!!ใช้พลังมาก Work-Life Balance แต่มีความสุขสมดุลในชีวิต บอกได้เลยว่าไม่เคย มีความสุขเท่านี้มาก่อน

ประชุมzoomตั้งแต่เช้า
10 .30น ถึง12.30น
พี่พุทแมสเซนต์เจอ
เอาเอกสารมาให้เซ็น
หัองทำงานทำได้ทุกที่ในบ้าน
13.30นประชุมzoomต่อถึง15.30น
เรื่องเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ
ในช่วงโควิด-19

ถึงแม้อยู่บ้านแต่ก็ทำงานได้เยอะเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ยิ่งเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยแล้ว
เราสามารถที่นำเอาเทคโนโลยี
เหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
มีเวลาได้ค้นหาข้อมูลก่อนประชุม
ไม่งั้นทุกครั้งก็จะเสียเวลากับบนท้องถนน สุขภาพกายสุขภาพจิตก็ดี
หลังจากหมดวิกฤตินี้แล้ว
กำลังเสนอให้ประชุมออนไลน์ทุกครั้ง