หน้ากากนี้พี่นายน์ชอบมาก!!!

หน้ากากนี้พี่นายน์ชอบมาก!!!

ของมันต้องมี หน้ากากผ้ากลาย
เป็นแฟชั่นไปแล้วเพราะนอกจาก
จะใส่เพื่อกันเชื้อไวรัสแล้ว
ยังใส่เพื่อความสวยงามเก๋ไก๋
มีซิปรูดที่ปากสำหรับพูดหรือดื่มกินอะไรก็ได้เวลาพี่นายน์ไปไหน
ชอบหยิบชิ้นนี้มาใส่…..