#ส่งต่อความสุขโครงการไก่พันธ์ไข่ปี62

#ส่งต่อความสุขโครงการไก่พันธ์ไข่ปี62

🇹🇭#ขอบขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ​ 🇹🇭
#วันจันทร์ที่23มีนาคม63ขอชมรมเราคะ​ 😍 #ส่งต่อความสุขโครงการไก่พันธ์ไข่ปี62คะ​ #มอบไข่ไก่ด้วยความให้ท่านพมจ.​💞 #มอบให้ผอศูนย์บริการคนพิการ​ 😍 #มอบให้ครอบครัวคนพิการที่รักของเราทุกคนคะ​ #ความสุขที่ส่งมอบให้กันด้วยความเต็มใจคะ​ #พร้อมส่งออเดอร์แมสผ้า​ #ขายล็อตตาลี้คะ​ 🥰 #ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​ #นำโดยท่านายกสุชาติโอวาทวรรณสกุล​ #ท่านเลขานาตยาดีจองท่านนิตยาศรีวงศ์เหรัญญิก​ #และกรรมการสมาคมทุกท่านคะที่มอบโครงการอาชีพที่ดีงามให้กับชมรมฯขอนแก่นคะ​ 🎉#ส่งมอบไก่ไข่ด้วยใจก้าวไปด้วยกันกับวิกฤติโควิท19คะ​💖
#ความสุขที่มอบให้กันด้วยใจคะ​ 🇹🇭