#สูบบุหรี่เสี่ยงตายเพราะโควิด – ผู้ชายสูบบุหรี่-กินเหล้ามากกว่าผู้หญิง ปอดจึงถูกทำลายและรักษายากกว่า

#สูบบุหรี่เสี่ยงตายเพราะโควิด – ผู้ชายสูบบุหรี่-กินเหล้ามากกว่าผู้หญิง ปอดจึงถูกทำลายและรักษายากกว่า

ผู้เชี่ยวชาญเผยสาเหตุที่ผู้ชายเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าผู้หญิง เพราะมีพฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพมากกว่า ทั้งสูบบุหรี่และกินเหล้า เมื่อป่วยแล้วจึงรักษาให้หายยาก
.
สถิติผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโควิด-19 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด อย่างหน่วยงานสาธารณสุขของอิตาลีเปิดเผยว่าผู้ชายมีแนวโน้มเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงถึง 75% ส่วนสถิติจากจีนก็บ่งชี้ว่าผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิง 65%
.
ส่วนสาเหตุที่ผู้ชายเสียชีวิตมากกว่า ทาง Global Health 50/50 ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในระบบสุขภาพทั่วโลก อธิบายว่าผู้ชายมีแนวโน้มมีโรคประจำตัว อย่างโรคหัวใจ โรคความดัน หรือโรคปอดมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว เมื่อติดโรคโควิด-19 ขึ้นมา จึงเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า
.
ขณะที่แพทย์ในหลายประเทศก็อธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ชายส่วนมากมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่บั่นทอนสุขภาพมากกว่าผู้หญิง ทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหล้า อวัยวะภายในจึงเสียหายมากกว่า โดยเฉพาะปอด ซึ่งจะเกิดอาการอักเสบเมื่อติดโรคโควิด-19 และรักษาได้ยากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่
.
นอกจากนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆ อย่างเรื่องภูมิคุ้มกัน ที่เซลล์และฮอร์โมนของผู้หญิงจะผลิตโปรตีนอินเตอร์ฟีรอนที่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าผู้ชาย ทำให้การกระจายตัวของไวรัสในร่างกายเป็นไปได้ลำบากขึ้น และลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ
.
รู้ข้อมูลอย่างนี้แล้ว ใครที่ยังสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเป็นประจำ ก็ควรจะพยายามลดละเลิกกันนะ ถึงแม้จะไม่ติดโควิด-19 แต่สูบต่อไปเรื่อยๆ ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งและโรคร้ายอีกหลายอย่าง ใช้โอกาสที่โควิด-19 ระบาด เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและหันมาดูแลสุขภาพกันให้ดีขึ้นจะดีกว่า

#aomLIFE #LIVESMART #LIFEHACK #COVID19 #COVID #CORONAVIRUS #SMOKING #CIGARETTE #DRINKING #โควิด19 #โควิด #ไวรัส #ผู้ชาย #เสียชีวิต #สุขภาพ #สูบบุหรี่ #บุหรี่ #ปอดอักเสบ #มะเร็ง #ดื่มเหล้า