สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสภาคนพิการฯ กล่าวว่า ตอนนี้คนพิการเดือดร้อนมาก

สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสภาคนพิการฯ กล่าวว่า ตอนนี้คนพิการเดือดร้อนมาก

หากมีช่องทางไหนที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด เช่น เบี้ยความพิการที่คนพิการได้อยู่แล้วควรเอาออกมาให้คนพิการได้ใช้ก่อน จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ การรับไปก่อนล่วงหน้า 1 เดือน 800 บาท อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ประมาณหนึ่ง
ด้านวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชน สภาคนพิการฯ กล่าวว่า คนพิการมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็คือ ถึงแม้จะมีเงินอยู่ในกองทุน การโอนให้คนพิการก็ต้องผ่านกรมบัญชีกลาง แต่กรมฯ กลับบอกว่าตนไม่มีหน้าที่ เราก็เลยมาขอให้ท่านปลัดฯช่วยสั่งการ เพื่อให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น พวกเราเข้าใจกรมบัญชีกลางว่าต้องทำตามกรอบขั้นตอนตามกฏหมาย

นโยบายเยียวยาสำหรับคนทั่วไปคนพิการเองเข้าถึงได้น้อยมาก เวลาต้องกรอกข้อมูล คนตาบอดและคนหูหนวกจะกรอกข้อมูลได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยผู้อื่นช่วย หากคนพิการที่ไม่มีผู้อื่นช่วย อยู่อยู่ห่างไกล ก็เท่ากับจะไม่ได้รับสิทธิต่างๆ นี้ #covid_19