สาสน์จากจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับความช่วยเหลือให้น้องสติปัญญาบกพร่องรุนแรงติดเตียง โดยสมาคมฯได้ส่งมอบเตียงลมกันแผลกดทับ จากรายได้งานมินิคอนเสิร์ท Miracle Happen Everyday ที่ร้านคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

สาสน์จากจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับความช่วยเหลือให้น้องสติปัญญาบกพร่องรุนแรงติดเตียง โดยสมาคมฯได้ส่งมอบเตียงลมกันแผลกดทับ จากรายได้งานมินิคอนเสิร์ท Miracle Happen Everyday ที่ร้านคุณจุ๋ม นรีกระจ่าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยโดยท่านสุชาติโอวาทวรรณสกุลและคุณอุ้ม จนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เข้าของมาให้ผู้พิการติดเตียงและมีความสมดุลสะดวกสบายขึ้นหลังจากได้รับจริงของจากสมาคมทางชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนมอบสิ่งของให้เรียบร้อยแล้วครับ บุญกุศลทุกๆบุญที่ทำได้ทำได้ดีแล้ว ผม เป็น สะพานบุญ ให้ทุกท่านแล้วครับ ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกประการเทอญสาธุ

ปล. นายจ้างใจดี ให้ขึ้นมาอยู่อาศัยบนเรือนของนายจ้าง ผู้พิการและผู้ดูแล มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งหลังเดิมไม่มีไฟฟ้าอยู่ในสวนยาง ย้ายมาอยู่หลังใหญ่ มีไฟฟ้าสามารถเสียบที่นอนลมได้ตลอดเวลา