สัมภาษณ์ นายกสมาคมคนพิการฯ เรื่อง คัดค้านกองทุนฯ ส่งเงินเข้าคลัง 2 พันล้านบาท ขอขอบคุณ รายการ 1479 Online ครบเครื่อง เรื่องคนพิการ

สัมภาษณ์ นายกสมาคมคนพิการฯ เรื่อง คัดค้านกองทุนฯ ส่งเงินเข้าคลัง 2 พันล้านบาท ขอขอบคุณ รายการ 1479 Online ครบเครื่อง เรื่องคนพิการ