สัมภาษณ์สดจากช่อง 11. งานเเสดงความสามารถเเละเดินเเบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา