สมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดจันทบุรี

สมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดจันทบุรี

หลังจากที่ลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่งมาถึงตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งต่อยอดจากโครงการทักษะชีพเพราะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
และ พก.ใด้มาเมื่อปี 62 ต่อยอด และก้าวต่อด้วยเงินทุนจากการกู้ยืมของกองทุนคนพิการจังหวัดจันทบุรีได้รับอนุมัติ 48,000 บาท เป็นการกู้ครั้งแรก-นำมาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำก้อนเห็ดเลี้ยงเห็ดเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตจะได้จำหน่ายเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ออกดอกออกผลในราคาที่ถูกลงในยามที่ผู้คนลำบากหาเงินยากในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้