สมาคมฯไปร่วมจำหน่ายสินค้า Art able Project

สมาคมฯไปร่วมจำหน่ายสินค้า Art able Project

เจ้าหน้าที่และน้องๆที่สมาคมฯไปร่วมจำหน่ายสินค้า Art able Project ที่ศาลาว่าการศาลากรุงเทพ (ตลาดสุขใจ) รายได้จากการขายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ไปช่วยกันอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ…🤗🙋🤗