สมาคมฯนำเครื่องออกกำลังกายที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา

สมาคมฯนำเครื่องออกกำลังกายที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา

มอบให้กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น🍒🍓

ท่านใดต้องการบริจาคเครื่องออกกำลังกายที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วติดต่อได้ที่ 02 971 9727🍎🍉😄