สมาคมฯขอเชิญชวนท่านบริจาค เลโก้ ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำมาให้เด็กพิการทางสติปัญญาฝึกทักษะด้านความคิดและสมาธิ

สมาคมฯขอเชิญชวนท่านบริจาค เลโก้ ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำมาให้เด็กพิการทางสติปัญญาฝึกทักษะด้านความคิดและสมาธิ

ท่านใดที่ต้องการบริจาค
ติดต่อที่ 02 9719727 ,091 756 4093 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 8.00 นถึง 17.00 น